I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis LajkiFB.pl jest platformą służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w serwisach społecznościowych.
2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Curde Limited z siedzibą w Londynie przy ul. 7 Bell Yard o numerze rejestracyjnym 11856545 (zwana dalej Administratorem lub Serwisem).
3. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.
4. Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji i zakupu odpowiedniego pakietu.
5. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.
6. Regulamin dla partnerów jest dostępny pod tym adresem: regulamin partnerów.
7. Serwis LajkiFB.pl jest platformą pośredniczącą w zawarciu zlecenia kampanii z firmami trzecimi na zlecenie klienta.
8. Korzystanie ze strony rozumiane jako składanie zamówień oraz wszelkie inne formy interakcji z platformą LajkiFB.pl wymaga akceptacji regulaminu oraz przestrzegania zasad ustalonych przez właściciela.
9. Klient chcąc skorzystać z Usług musi być osobą pełnoletnią (18 lat) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub mieć co najmniej 13 lat i uzyskać rodzica lub opiekuna prawnego.

II. REJESTRACJA

1. Aby móc korzystać z serwisu LajkiFB.pl rejestracja konta nie jest konieczna.
2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e-mail.
3. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu w jego brzemieniu w aktualnym momencie rejestracji.
4. Rejestracja w serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail.
5. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

III. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku udostępniania hasła przez użytkownika lub zaniechań po stronie użytkownika.
3. Dane podane przez użytkownika będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez platformę LajkiFB.pl oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych świadczonych przez administratora.
4. Użytkownik ma prawo do wglądu we wprowadzonych przez siebie danych, ich przetwarzania, poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
5. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie i przepadkiem niewykorzystanych środków na kampanie.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem serwisu lub brakiem funkcjonowania platformy LajkiFB.pl
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.
3. Usługi dostępne w serwisie nie są ograniczane terytorialnie a dostępna oferta jest tylko poglądowa i administrator nie ponosi odpowiedzialności za obsługę serwera i nie reprezentuje przedstawianej usługi pomagającej zawierać zlecenia z firmami trzecimi.
4. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.
5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.
6. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym prawem.
7. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
8. Zabronione jest wykorzystywanie platformy LajkiFB.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.
9. Zabronione jest wykorzystywanie treści tesktowych, zdjęć, video i innych zamieszczanych na serwisie bez pisemnej zgody Administratora.
10. Administracja ma prawo do zamknięcia każdego konta bez podania przyczyny.
11. Operator jak i administracja serwisu nie gwarantują trwałych efektów prowadzonej kampanii lub promocji.

V. ZASADY UŻYWANIA SERWISU

1. Użytkownik rejestrując się w serwisie otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez serwis.
2. Usługi w serwisie mogą być kupowane innymi kanałami niż płatności internetowe, w tym celu należy skontaktować się z Administracją serwisu LajkiFB.pl
3. Kampanie posiadają limity, które są maksymalnym wariantem każdej usługi. W przypadku przekroczenia wartości, czas realizacji kampanii może się znacznie wydłużyć.
4. Zamówienia są przekazywane operatorowi do 72 godzin od zaksięgowania płatności na koncie w zależności od rodzaju zamówienia, ilości i formy płatności. Podany czas dotyczy jedynie przekazania zamówienia do właściwego wykonawcy zlecenia. Czas może nieznacznie różnić się od podanego wyżej w przypadku takich czynników jak – problem techniczny, błędny link, obciążenie serwera, aktualizacja usługi, wielkość zamówienia, dni ustawowo wolne od pracy, zgrupowania/szkolenia kadry.
5. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie użytkownik dostaje stosownego maila z potwierdzeniem wpłaty.
6. W wyniku usterki serwisu realizacja zamówienia może się wydłużyć co użytkownik może sprawdzić wchodząc w „Moje konto” oraz zostanie powiadomiony o zaistaniałym problemie na e-mail podany w zamówieniu.
7. Zamówienia składane poza stroną w każdej możliwej formie (np. Facebook, email) są usługą premium i zwalniają kupującego z posiadania konta w serwisie.
8. W serwisie LajkiFB.pl do każdego zamówienia można dokupić dodatkowe opcje są to: Błyskawiczna realizacja , Autouzupełnienie , Stopniowe dodawanie oraz Geotargetowanie z Europy .
9. Dodatkowa opcja błyskawiczna realizacja to usługa premium która gwarantuje wykonanie zamówienia klienta w pierwszej kolejności przed zamówieniami zwykłymi bez kolejki.
10. Dodatkowa opcja Autouzupełnienie to usługa premium, która gwarantuje jedno darmowe uzupełnienie zakupionej usługi w przypadku spadku większego niż 50% zakupionego pakietu.
11. Jakość to dobrowolny wybór dla klienta kont z których będzie przeprowadzona interakcja z profilem, obecnie dostępne są Niska jakość oraz Wysoka jakość.
12. Wysoka jakość to konta o uzupełnionym profilu posiadające własne zdjęcia z 30 dniową gwarancją trwałości od operatora.
13. Niska jakość to konta niskiej jakości z przypadkowymi nazwami bez zdjęć profilowych i o pustych profilach, konta nie muszą wchodzić w interakcje z kanałem mediów klienta. Konta są bez gwarancji trałości operatora.
14. LajkiFB.pl zastrzega sobie prawo do wykonania usługi pośrednictwa na rzecz kupuącego w czasie dłuższym niż 168 godzin bez podania przyczyny.
15. Zamówienia o źle uzupełnionych informacjach takich jak błędna nazwa niepoprawny link do zdjęcia , filmu , piosenki itp. nie podlegają zwrotom i nie muszą zostać zrealizowane i/lub w takiej sytuacji serwis nie ma obowiązku realizacji zamówienia w regulaminowym czasie podanym klientowi.
16. Polubienia obserwacje, komentarze, subskrybcje lub wyświetlenia i inne usługi uzyskane z pomocą serwisu mogą pochodzić z kont z całego świata i nie muszą pochodzić od polskich użytkowników.
17. Z powodów technicznych niektóre zamówienia mogą opóźnić się czasowo o czym użytkownik zostanie poinformowany na podany e-mail w zamówieniu. W ramach przeprosin użytkownikowi przysługuje kupon do wykorzystania na kolejne zamówienie który również zostanie wysłany poprzez e-mail.
18. Komentarze HQ zakupione poprzez LajkiFB.pl mogą zawierać polskie odpowiedzi do zdjęć lub filmów lecz nie muszą one pochodzić z Polskich kont.
19. LajkiFB.pl nie ma możliwości cofnięcia lub usunięcia pozyskanych dla klienta usług, wszelkie spadki mogą wynikać z wyboru jakości przez klienta, prowadzonego konta, zasięgu organicznego lub ingerencji programami trzecimi.
20. Opcja stopniowego dodawania to dodatkowa opcja dla klienta polegająca na podzieleniu w czasie pozyskiwanych obserwacji, polubień, subksrybcji, wyświetleń, komentarzy czy odtworzeń lub innych usług świadczonych w serwisie jeżeli wykupiona ilość to przynajmniej 200. Minimalne dodanie na jeden okres czasowy wynosi 100 i nie podlega zmianom. Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji o czasie rozłożenia zamówienia w polu „Linki”, jeżeli jednak tego nie zrobi rozłożenie w czasie będzie losowe. Zamówienia o zbyt małej ilości zostaną dodane tradycyjnie i nie podlegają reklamacjom.
21. Opcja geotargetowania z Europy to dodatkowa opcja dla klienta polegająca na pozyskaniu obserwacji, wyświetleń subskrybcji, odtworzeń, polubień lub innych usług świadczonych przez serwis z serwerów z krajów Unii Europejskiej z zastrzeżeniem do kont, mogą one pochodzić z całego świata posiadać przypadkowe nazwy lub ich brzmienie może wskazywać na pochodzenie inne niż Europa.

VI. REKLAMACJE

1. Każdy z użytkowników ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez serwis LajkiFB.pl.
2. Obsługą reklamacji zajmuje się wydawca serwisu LajkiFB.pl
3. Każdą reklamację należy zgłosić na adres email [email protected] nadając tytuł mailowi „REKLAMACJA”.
4. Wydawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
5. Od wyniku reklamacji użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć na piśmie i przesłać na w/w adres wydawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.
8. Wszelkie zwroty wypłacane są w postaci wirtualnej waluty na portfel użytkownika do ponownego wykorzystania na inne usługi i/lub kuponu rabatowego.
9. Wirtualna waluta z zakładki portfel nie podlega wypłatom. Są to środki wirtualne do wykorzystania na usługi w witrynie LajkiFB.pl w ramach bonusu lub zwrotu dla klienta.
10. Wirtualna waluta z zakładki portfel przechodzi na własność LajkiFB.pl i nie podlega zwrotom w przypadku bankructwa lub upadłości finansowej bądź innych czynników technicznych.
11. Wirtualna waluta z zakładki portfel może być edytowana przez administracje LajkiFB.pl w przypadku usług premium a także przyczyn technicznych.
12. Wiadomość o reklamacji powinna zawierać numer zamówieni, informacje o problemie, nazwę konta lub link do medium z którym prowadzona jest interakcja.
13. LajkiFB.pl ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie klienta o jej wyniku.
14. Użytkownik zrzeka się prawa do roszczeń wobec serwisu Lajkifb.pl na skutek działań prowadzonych przez operatorów.
15. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do reklamacji oraz zwrotu jeżeli dobrowolnie usuwa, zakłóca działanie usług prowadzonych przez operatora za pośrednictwem LajkiFB.pl.
16. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do reklamacji oraz zwrotu jeżeli na skutek błędu lub niewiedzy złożył niepoprawne zamówienie bądź nie zastosował się do regulaminu.
17. Reklamacje dot. kart są obsługiwane przez pośrednika Fondy.
18. Reklamacje dot. przelewów są obsługiwane przez pośrednika Cashbill oraz Fondy.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każdy użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość; zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymanych usług. Użytkownik, który chce skorzystać z odstąpienia, musi wysłać wiadomość e-mail ([email protected]) z następującymi informacjami: dane kupującego (kontaktowe oraz e-mail); stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na odległość; datę zakupu oraz płatności ; informacje o nazwie zakupionej usługi; cenę usługi (ze zniżką jeśli była).
2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi, który wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług oraz rozpoczęcie usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Po pomyślnej realizacji usługi (w terminie krótszym niż 14 dni po zawarciu umowy) zgodnie z prawem konsumenta o dostarczaniu treści cyfrowych klient traci prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozliczenia transakcji w serwisie Lajkifb.pl przeprowadzane są za pośrednictwem platformy płatności Cashbill oraz Fondy.
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą linki opublikowane przez użytkowników strony.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania platformy LajkiFB.pl należy zgłaszać przez formularz kontaktowy lub drogą mailową.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin należy każdorazowo przeczytać przed złożeniem zamówienia i zaakceptować jego aktualne brzmienie. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia.
5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika.
6. Niniejszy regulamin jest własnością administratora serwisu LajkiFB.pl który zastrzega sobie prawo do kopiowania/modernizowania w/w regulaminu bez pisemnej zgody.
7. Użytkownik może usunąć konto na stronie LajkiFB.pl wysyłając stosowną informację przez formularz kontaktowy.

Informacje o Cookies

Polityka Prywatności